AKTIVNÍ ÚČAST


TERMÍN PRO PŘIHLÁŠENÍ K AKTIVNÍ ÚČASTI DO 29.ZÁŘÍ 2024.


Abstrakt je možné přihlásit pomocí online formuláře po zaregistrování k aktivní účasti.

ZPRACOVÁNÍ ABSTRAKTŮ:

Forma prezentacevyberte preferovanou formu prezentace
(o zařazení rozhoduje Programový výbor kongresu)
Témavyberte téma pro zařazení Vašeho abstraktu
Názevzvolte stručný a výstižný název sdělení
Text
  • vložení prostého textu pomocí formulářového pole
  • maximální rozsah 2500 znaků (včetně mezer)
  • text abstraktu strukturovaný na úvod, metodiku, výsledky a závěr
Autoři
  • vypište jméno a příjmení autora, bez titulů (např. Jan Nový)
  • vypište pracoviště autora
  • po uložení lze přidat další autory
  • opakující se pracoviště lze vybrat z nabízeného seznamu
  • nebude-li sdělení prezentováno vkladatelem,
gap 10
označte prezentujícího pomocí * před jménem

K prezentaci je možné přihlásit pouze sdělení, která obsahují výsledky vlastní
výzkumné práce. Přehledová sdělení nebudou akceptována.

PŘEDBĚŽNÉ OKRUHY TÉMAT

• Epidemiologie oběhových onemocnění
• Genetika diagnostiky a léčby aterosklerózy
• Rizikové faktory a rizikové markery aterosklerózy a KV rizika
• Vzácné typy poruch metabolismu lipidů a lipoproteinů
• Familiární hypercholesterolemie
• Režimová opatření v léčbě dyslipidemií a managementu KV rizika
• Stratifikace KV rizika v různých populačních skupinách
• Novinky ve farmakoterapii KV rizika
• Mechanismy aterogeneze a možnosti jejich ovlivnění
• Detekce aterosklerotického postižení obrazovými a funkčními metodami
• Hot lines: výsledky posledních klinických studií s komentářem

MOŽNOSTI PREZENTACE

Ústní sdělení:

• přehledné přednášky vyzvaných řečníků
• vybraná volná sdělení přihlášených autorů
• časový limit pro přednášku je 10 min. + 5 min. diskuze

Postery:

• posterová sdělení budou prezentována v tištěné formě

O zařazení přihlášených sdělení budou autoři informováni nejpozději
do 1. listopadu 2024.
Moderovaná diskuze u posterů bude upřesněna v programu kongresu.Copyright © 2013 GALÉN - SYMPOSION s.r.o., All Rights Reserved
tvorba www stránek People For Net a.s.